vomit-cats grooming

Kattenvriendschappen

Als je meerdere katten in huis hebt, hoe kan je dan zien of ze echt goed met elkaar op kunnen schieten en zijn er verschillende soorten kattenvriendschappen?  Aan de hand van wederzijds verzorgingsgedrag is al heel veel te zeggen. Geven de katten elkaar kopjes en likken ze elkaars vacht schoon, dan is er sprake van een goede vriendschap. Likken ze ook elkaars kop schoon, dan is er sprake van een diepere liefde, want dit is de enige plek waar katten zelf niet goed bij kunnen. Van nature waren katten onderling niet zo close met elkaar, maar in de loop van de tijd, heeft een kat door bemoeienis van de mens beter leren om te gaan met soortgenoten. Heb je dus katten die elkaar met veel liefde en geduld verzorgen, dan ben je een gezegend mens!